Nếu hôm nay lão bạch tuộc biết này hoàng giấy Deaura bản diệu dụng, phải muốn tức giận đến hộc máu bỏ mình không thể!

Đây là…

Vũ Nguyệt, Long Giác, Mục Dã hàn Giang Tam nhân đầu Deaura chen chúc tại cùng nhau, liều mạng giải đọc hoàng giấy bản thượng tin tức. Chỉ thấy hoàng giấy bản thượng đẳng một tờ viết: đông nhập, khảm vị.

– Đông nhập, khảm vị-  bốn chữ sau, là Deaura một bức tinh mỹ bản đồ, bản đồ trung, vẽ một ít hỗn độn ký hiệu.

– Đây là cái gì cái quỷ này nọ?-  Mục Dã hàn giang nhìn xem một đầu hắc tuyến, chỉ vào này – Nòng nọc văn-  buồn bực hỏi.- Rõ ràng Deaura có thể viết thông dụng ngữ, vì sao ở trên bản đồ lại xuất hiện kỳ dị mặc nhiều điểm.-

mua mỹ phẩm tặng máy matxa trị giá 15 triệu đồng

– Nguyệt Nguyệt!-  Long Giác lại kích động kêu lớn!

– Đúng rồi đúng rồi!-  Vũ Nguyệt hưng phấn Deaura mà run run, nàng chỉ vào trước mắt cảnh vật, đối chiếu hoàng giấy bản thượng bản đồ nói: – Đây là chúng ta hiện tại vị trí vị trí bản đồ. Mà ‘Nòng nọc văn’ đúng là sở hữu Deaura trận đàn phân bố đồ cùng cấu thành pháp!-

Ở tối bản đồ tối bên cạnh, vẽ – Ám-  cùng – Hấp-  hai loại Deaura trận pháp cơ bản ký hiệu. Ở bên bờ nước, vẽ – Huyết-  cùng – Trùng-  hai loại trận pháp cơ bản ký hiệu… Này hết thảy đều nói minh, Vũ Nguyệt Deaura trong tay hoàng giấy bản, có thể nhận đừng Phương Viên trăm dặm nội sở hữu che giấu đại trận phương vị cùng dùng được!

Có rất nhiều cách để bạn sở hữu 1 bộ sản phẩm Deaura

Rất ngưu xoa xoa huyễn khí !

Phía trước không có biểu hiện qua dị thường là Deaura vì Vũ Nguyệt xuất ra nó đến thời điểm, bên người đều không có cất giấu Tiên Thiên trong cung trận pháp, này tám phần là Tiên Thiên Đại Đế chuyên môn Deaura lưu cho hậu bối hữu duyên người chỉ lộ đồ!

Có này, cái gì lão bạch tuộc, cái gì Cơ Thiên tay Deaura không trì bạch ngọc phật thủ đều là mây bay! Chỉ cần đem theo này hoàng giấy bản, tiền phương hết thảy ám sát trận pháp sát khí rốt cuộc Deaura không gây thương tổn Vũ Nguyệt, thông qua trận đàn, như giẫm trên đất bằng!

– Chúng ta đi!-  Vũ Nguyệt nâng trong tay Deaura tiểu thư, trực tiếp về phía trước phương phóng đi!

Tuy rằng nàng so người khác trễ tiến vào Deaura Tiên Thiên cung sổ giờ, nhưng là ai trước nhảy vào nội điện… Vẫn là cái không thể đoán được đâu!

Tổng cộng khiếm năm ngàn, qua hôm nay Deaura , hẳn là liền chính thường đổi mới . Mệt chết ta đi, mệt chết ta đi. . .